Nová registrácia

Registračný formulár pre prekladateľov a tlmočníkov

Kontakt
Adresa
Typ registrácie

Registrácia na našej stránke je aktom slobodnej vôle. Registráciou a následným uhradením registračného poplatku dávate súhlas na spracovanie osobných údajov. Podľa nových pravidiel GDPR, ktoré v EÚ nadobudli platnosť 25. mája 2018, má zákazník -  dotknutá osoba - právo na informácie a prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, portabilitu a tiež právo na ich vymazanie. V prípade, že si želáte svoje osobné údaje (meno, adresu, telefónne číslo či emailovú adresu) zmazať z našej databázy prekladateľov, napíšte na adresu schillova@prekladatelia.com. Váš profil s osobnými údajmi bude okamžite zrušený a vymazaný.