Blog


 Nehrešme proti slovenčine

Prvá marcová sobota bola v Banskej Bystrici venovaná workshopu pre prekladateľov a tlmočníkov s názvom Nehrešme proti slovenčine. Na seminári boli prítomní nielen prekladatelia a ľudia aktívne pracujúci s jazykom, ale aj laici, ktorí sa zaujímajú o zákutia prekladateľskej činnosti a o problematiku spisovného jazyka.

Kurz prekladateľa a tlmočníka v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici sa 14.októbra 2017 uskutočnil Kurz prekladateľa a tlmočníka. Kurz bol venovaný všetkým prekladateľom a tlmočníkom, ktorí v tejto oblasti pôsobia, ale preklad a tlmočenie neštudovali. Bola to sobota s veľmi nabitým programom a nepochybne aj náročná, no ohlasy na kurz sú viac ako pozitívne. Náplň kurzu sme rozdelili do troch zaujímavých blokov.

Z rozhovoru s autorkou projektu www.prekladatelia.com

„Na začiatku bola myšlienka pomôcť prekladateľom a klientom, ktorí hľadajú prekladateľa. Sama som totiž prekladateľka a viem, aké úsilie prekladateľ musí vynaložiť na to, aby si našiel klienta. Navyše, prekladateľské agentúry vyžadujú od prekladateľov a tlmočníkov časť honoráru, ktorá nebýva zanedbateľná. Náš register vo významnej miere uľahčuje život aj podnikateľom, či dokonca zástupcom veľkých firiem. Klienti sa na našej stránke veľmi ľahko zorientujú a vyhľadajú si vhodného prekladateľa,“ vraví autorka projektu Mgr. Kamila Schillová, PhD.

Na margo dôležitosti znalosti materinského jazyka

Materinský jazyk je prirodzenou súčasťou každého jedného z nás. Jeho ovládanie na najvyššej možnej úrovni by malo byť „alfou a omegou“ každého prekladateľa. Nevypovedá totiž iba o jeho vzdelanostnej úrovni, ale aj o vierohodnosti a kredibilite. Už od príchodu na vysokú školu sme upozorňovaní na budovanie si „dobrého mena“ v profesii, na akú sa pripravujeme. Zvlášť v profesiách, ako je prekladateľ alebo tlmočník, je jeden krok „vedľa“ zruinovaním často dobre sa vyvíjajúcej a sľubnej kariéry. Preto by malo byť v záujme každého jedného z nás dennodenne odstraňovať naše rečové „zlozvyky“ prameniace najmä z nárečí a hovorovej reči.