Mgr. Jana Obertová

Vajanského 5270/1A
92101 Piešťany
+421911269082
janaobertova@gmail.com
Jazyky
Švédsky
Ruský
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Filozofická fakulta UK, tlmočníctvo-prekladateľstvo, ruský, švédsky jazyk
Špecializácia Preklady z ruského a švédskeho jazyka do slovenčiny.
zo slovenského jazyka do ruského jazyka (s korektúrou rodeným hovoriacim),
Preklady umeleckých textov, spravodajstvo, publicistika, návody a manuály, katalógy, odborná literatúra a iné. Tematika - kúpeľníctvo, zdravie, hotelierstvo, cestovný ruch, médiá, PR texty v rôznych odboroch.
Sprievodcovstvo a tlmočenie v ruštine so zameraním na cestovný ruch.

Iné dôležité informácie Dlhoročná redakčná a publicistická prax, záruka prekladu do dobrej slovenčiny.