Ing. Marta Takáčová

Štvrť SNP 122/5
91451 Trenčianske Teplice
0948335512
marta.takacova@gmail.com
Jazyky
Francúzsky
Certifikáty
Wordfast
Miesto a odbor štúdia FCHPT STU v Bratislave, Bilingválne gymnázium Žilina (franc.j.)
Špecializácia technika, zmluvy, firemné dokumenty (výpis z OR, súvaha, hosp. výsledok, nájomná zmluva, zmluva o dielo, vyhlásenia, potvrdenia.....), a ďalšie