Ing. Ildikó Bottlíková

Novozámocká 586/74
94107 Veľký Kýr
+421 905 068 703
info@ibpreklady.sk
Jazyky
Maďarský
Anglický
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Trados
Memoq
Špecializácia Úradné (overené) preklady slovenský jazyk – maďarský jazyk (matričné doklady, vysvedčenia, osvedčenia, certifikáty, diplomy, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra, zmluvy, rozhodnutia, lekárske správy, laboratórne výsledky, doklady k dovezeným vozidlám atď.), aj v expresných termínoch

Neúradné (bežné) preklady slovenský jazyk – maďarský jazyk – anglický jazyk
Iné dôležité informácie Odborná skúška prekladateľa – maďarský jazyk, MS SR
Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa, Tlmočnícky ústav FF UKF, Nitra
Člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov
Člen Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry