Jakub Mikula

Petra Pázmaňa 54/28
927 01 Šaľa
+420720425629
jmikula1996@gmail.com
Jazyky
Anglický
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Miesto a odbor štúdia UKF v Nitre, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a španielského jazyka a literatúry