Jana Lojková

Pred Kamenné 1445/5
962 31 Veľká Lúka
0904 102 641
wort@prekladnemcina.sk
www.prekladnemcina.sk
Jazyky
Nemecký
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Jazyková škola, Banská Bystrica
Špecializácia preklady technickej dokumentácie, manuálov, obchodnej korešpondencie, zmlúv z nemeckého do slovenského jazyka
Iné dôležité informácie www.prekladnemcina.sk Pevne stanovená cena bez akýchkoľvek príplatkov