Mgr. Dana Štěpánková

Mládežnícka 43
97404 Banská Bystrica
0907802660
d.hlavackova@azet.sk
Jazyky
Nemecký
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Univerzita Mateja Bela, FHV, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk
Špecializácia Preklady
- pracovno-právna dokumentácia (pracovné zmluvy, kolektívne zmluvy, pracovné náplne, pracovné potvrdenia...)
- technické normy (automobilový priemysel - VDA), manažérske normy (ISO, IATF...)
- firemná dokumentácia (nariadenia, pokyny, smernice...)
- návody na použitie (napr. hygienické produkty)
- hospodárska korešpondencia - rôzne potvrdenia
- bežné, neodborné texty
Iné dôležité informácie Ceny prekladov:
Bežné texty - od 8,00 EUR / NS (cena dohodou v závislosti od typu a rozsahu textu)
Odborné texty - do 10 NS 11,00 EUR/NS od 10 NS vyššie 10,00 EUR/NS
Normostrana = 1800 znakov vrátane medzier

Referencie:
Hygoland s.r.o.
Faren Slovakia s.r.o.
Občianske združenie Vidiecky parlament
Wind Energie BB
Stilus s.r.o. - prekladateľská agentúra