Mgr. Zuzana Feješová

Ulica Ľudovíta Štúra, 2210/23
98401 Lučenec
0908850949
eibnerova.zuzana@gmail.com
Jazyky
Maďarský
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo
Špecializácia Neodborné preklady maďarský jazyk
Iné dôležité informácie Člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov