Mgr. Ivana Hasprová

Preklady a tlmočenie
Bernolákova 3
95301 Zlaté Moravce
0911196966
i.hasprova@gmail.com
Jazyky
Nemecký
Anglický
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
Špecializácia Prekladám z anglického a nemeckého jazyka do slovenského a naopak, ale aj z anglického do nemeckého jazyka a naopak. Mám skúsenosti s prekladom zmlúv, CV, pracovných ponúk, internetových stránok, technických návodov na použitie, lekárskych správ, firemných dokumentov, technických špecifikácií strojov a zariadení, mesačných reportov, výročných správ, titulkov (Aegisub), e-shopov.
Iné dôležité informácie Vyhotovenie prekladov aj v mestách Zlaté Moravce, Vráble, Partizánske, Žarnovica, Kremnica, Šaľa, Banská Bystrica, Topoľčany, Komárno, Nové Zámky, Nová Baňa, Banská Štiavnica, Štúrovo, Hlohovec, Levice, Žiar nad Hronom, Šurany, Hurbanovo