PhDr. Hedviga Baloghová

ul. Mostová 3
932 01 Veľký Meder
0905872689
balogh@panelnet.sk
Jazyky
Maďarský
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia UMB odbor Prekladateľstvo, tlmočníctvo
Špecializácia Špecializácia: odborné preklady z/do jazyka maďarského z oblasti práva, obchodu, cestovného ruchu, - obchodné zmluvy, súdne rozhodnutia, výpisy z registra trestov,výpisy z obchodného registra,faktúry, obchodná korešpondencia, vysvedčenia, diplomy, osvedčenia, všeobecné preklady atď.
Iné dôležité informácie Robím iba úradné preklady.