Mgr. Jana Pavligová

Javorová 7
974 09 Banská Bystrica
+421940801113
jana.tomlainova@gmail.com
Jazyky
Anglický
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Postediting prekladu
Miesto a odbor štúdia Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Európske kultúrne štúdiá (cudzie jazyky a kultúry)
Špecializácia Marketingové texty
Preklady dokumentárnych filmov, seriálov
Preklady právnych dokumentov
Beletria