Mgr. Adriana Kuľhavá

Trávniky, 209/7
03101 Liptovský Mikuláš
+421904235849
preklady.kulhava@gmail.com
Jazyky
Anglický
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Miesto a odbor štúdia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Odbor: Britské a americké štúdiá
Špecializácia V súčasnosti sa venujem najmä prekladom administratívno-právnych dokumentov so špecializáciou na oblasť ochrany osobných údajov.
Mám skúsenosť s prekladom webových stránok, marketingových textov a textov s medicínskym zameraním.
Pri prekladoch kladiem dôraz na presnosť a dodržiavanie termínov.
Teším sa na spoluprácu!