Mária Iliev, Mgr.

Trenčianske Bohuslavice 294, 913 07
913 07 Trenčianske Bohuslavice
0905 318 480
maria.iliev@zoznam.sk
Jazyky
Nemecký
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia nemecký jazyk - pedagogický smer UK Komenského Bratislava
Špecializácia prekladám z / do nemeckého jazyka všeobecné aj odborné texty