Bc. Radka Frolová, DiS.

Radka Frolová, prekladateľka
Láne 72
96603 Sklené Teplice
+421908505438
office.radkafrolova@gmail.com
Jazyky
Nemecký
Anglický
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Jihočeská univerzita, Univerzita Mateja Bela
Špecializácia nemecký a anglický jazyk pre obchodnú sféru
nemecký jazyk a literatúra
Iné dôležité informácie preklady z angličtiny a nemčiny do češtiny a slovenčiny
rýchlo a spoľahlivo