Nikola Ištoňová

Jánošíkova 118
08271 Lipany
+421940601374
nikolaisttonova@gmail.com
Jazyky
Slovenský
Nemecký
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Wordfast Professional
Iné dôležité informácie Nemeckému jazyku sa venujem od roku 2008. Žila som v nemecky hovoriacej krajine 9 rokov, kde som tento jazyk aktívne využívala slovom aj písmom pri komunikácií s klientmi. Po návrate na Slovensko sa chcem naďalej venovať prekladu.