Ing. Marieta Klubisová, M.Sc.

Šachorová 40
83107 Bratislava
0904369150
marieta.klubis@gmail.com
Jazyky
Poľský
Anglický
Ruský
Certifikáty
Wordfast Professional
Miesto a odbor štúdia Ekonomická univerzita Bratislava, Trnavská univerzita, Hochschule Fresenius
Špecializácia Dlhoročné skúsenosti z práce prekladateľky v štátnej správe - preklady z cudzích jazykov do slovenčiny - odborné texty z oblasti ekonomiky, hospodárstva, vojenstva, súdnictva, právne dokumenty, ale aj rôzne iné - tlač, internetové stránky; ďalej korektúry a finálne spracovanie textov. Preklady dokumentov z oblasti poisťovníctva, ďalej výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice. Privítala by som aj preklady z beletrie z ruského a poľského jazyka.
Iné dôležité informácie Ruský jazyk: štátna jazyková skúška; trojročné štúdium na Štátnej univerzite riadenia v Moskve (Государственный университет управления, ГУУ]).
Poľský jazyk: dvojročné štúdium na Poľskom inštitúte v Bratislave, laureátka súťaže v preklade umeleckej poľskej prózy.