Mgr. Katarína Hyžáková

Moravská 1668/13A
020 01 Púchov
+421918385779
hyzakova.katarina@gmail.com
Jazyky
Nemecký
Ruský
Certifikáty
Postediting prekladu
Wordfast Professional
Miesto a odbor štúdia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filologická fakulta, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo
Špecializácia ruský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra