Mgr. Zsuzsanna Russo-Polák

č.1170
92503 Horné Saliby
+421948606058
susannapolakova@gmail.com
Jazyky
Maďarský
Taliansky
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Pedagogická fakulta UK v Bratislave - Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov- Taliansky jazyk a literatúra
Špecializácia Technické preklady
Humanitné odbory
Preklady z oblasti cestovného ruchu, gastronómie, marketingu
Preklad webových stránok

Tlmočenie na obchodných rokovaniach, pri právnych úkonoch
Tlmočenie na rôznych konferenciách, podujatiach, školeniach
Iné dôležité informácie Jazyková skúška z talianskeho jazyka-CILS
Úroveň: Quattro-C2
Všeobecná štátna jazyková skúška z maďarského jazyka
Úroveň: C2