Ing. Yuliia Kostolnikova

Sadová
08216 Fintice
+421950793066
julia.dlabyk@gmail.com
Jazyky
Ukrajinský
Ruský
Certifikáty
Wordfast Professional
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Iné dôležité informácie Ukrajinský jazyk - materinský jazyk.