JUDr. Magdaléna Šipková, Ll.M.

Grosslingova 59
81109 Bratislava
+421 917 192 876
magdalena.sipkova42@gmail.com
Jazyky
Anglický
Francúzsky
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Právnická fakulta UK, Bratislava, London School of Economics and Political Science
Špecializácia právo, ekonómia, politika, terminológia EÚ