Adriana Szegi

Rúbaň 464
94136 Rúbaň
+421918173415
szegi.adriana@gmail.com
Jazyky
Anglický
Maďarský
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Univerzita Corvinus v Budapešti, odbor komunikácia a marketing
Špecializácia preklady z/do maďarčiny, slovenčiny a angličtiny
preklady e-shopov, webstránok, katalógov, brožúr, marketing kampaní, copywriting v maďarskom jazyku, články rôznej tematiky, preklad databáz a pod.