Miriam Melišeková

Horne Mladonice 26
96243 Senohrad
+421917109767
miriammelisekova@gmail.com
Jazyky
Nemecký
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Miesto a odbor štúdia E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o. - štátna jazyková skúška