Ing. Katarína Svobodová

Hrdinov SNP 2
03601 Martin
+421944325703
svoboda.katarina@gmail.com
Jazyky
Poľský
Anglický
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Postediting prekladu
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Špecializácia Špecializácia na technickú a medicínsku, resp. biomedicínsku angličtinu