Ing. Zoltán Vida

0kružná 5
94131 Dvory nad Žitavou
+421 905 324383
zoliconsult@centrum.sk
Jazyky
Maďarský
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Postediting prekladu
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Špecializácia Preklady, tlmočenie a post editing z/do maďarského jazyka
Špecializácia najmä na oblasť financií, poisťovníctva a marketingu
Iné dôležité informácie 2009 - Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa, Tlmočnícky ústav FF UKF, Nitra
2023 - Kurz prekladateľa a tlmočníka 1,2 a 3, Inštitút vzdelávania prekladateľov
2023 - Post editing prekladu, Inštitút vzdelávania prekladateľov