Dott.ssa DOMINIKA ROŠKOVÁ

Komenskeho 36
07301 Sobrance
+39 3896510706 +34 624812954
preklady.roskova@gmail.com
Jazyky
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Anglický
Certifikáty
Wordfast Professional
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Miesto a odbor štúdia Roma Tre University, Università di Bologna, Université de Reims Champagne-Ardenne, Univerzita Mateja Bela
Špecializácia politika
medzinárodne vzťahy
diplomacia
geopolitika
všeobecná komunikácia
cestovný ruch
humanitné odbory
Iné dôležité informácie Štátna jazyková skúška
- anglický, francúzsky a taliansky jazyk
Certifikáty
- C1