Mgr. Vivien Bujnová

Česká 8/11
94501 Komárno
0917405638
bujnavivien@gmail.com
Jazyky
Anglický
Maďarský
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre
Špecializácia Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a španielskeho jazyka a literatúry