PhDr. BIBIANA SALDÍVAR

Prostějovská 23
08001 Prešov
0903 907 541
bibiana.saldivar@gmail.com
Jazyky
Nemecký
Španielsky
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Prešovská univerzita, prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializácii nemecký jazyk
Špecializácia Tlmočenie obchodných, diplomatických rokovaní, tlmočenie pri oficiálnych stretnutiach, tlmočenie po telefóne. Preklady: obchod, právo, zmluvy, protokoly, korešpondencia, softvér, politika, žurnalistika, cestovný ruch, ekonomika, manažment HR a iné.
Iné dôležité informácie 23-ročná prax v prekladoch a v tlmočení v priamom osobnom a písomnom styku s nemecky hovoriacimi partnermi. Dlhoročné skúsenosti s konzekutívnym tlmočením hlavne obchodných rokovaní, ale aj iných stretnutí a podujatí, šušotáž a doprovodné tlmočenie v nemeckom jazyku. V španielskom jazyku preklady obchodnej a inej korešpondencie, zmlúv, dokumentov a pod.