PhDr. BIBIANA SALDÍVAR

CSA 9
08001 Prešov
0903 907 541
bibiana.saldivar@gmail.com
Jazyky
Nemecký
Španielsky
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Prešovská univerzita, prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializácii nemecký jazyk
Špecializácia Tlmočenie obchodných, diplomatických rokovaní, tlmočenie pri oficiálnych stretnutiach, tlmočenie po telefóne. Preklady: obchod, právo, zmluvy, ponuky, objednávky, protokoly, korešpondencia, softvér, IT, politika, cestovný ruch, ekonomika, manažment a iné.
Iné dôležité informácie 25-ročná prax v prekladoch a v tlmočení v priamom osobnom a písomnom styku s nemecky hovoriacimi partnermi. Dlhoročné skúsenosti s konzekutívnym tlmočením hlavne obchodných rokovaní, ale aj iných stretnutí a podujatí, šušotáž a doprovodné tlmočenie v nemeckom jazyku.
V španielskom jazyku preklady obchodnej a inej korešpondencie, zmlúv, dokumentov a pod.