MUDr. Katarína Pásztorová

.
. Praha
+421 915 583 945
kapaposta@gmail.com
Jazyky
Anglický
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia LF UPJŠ Košice, Stomatológia a všeobecné lekárstvo
Špecializácia Wordfast 3 professional
Prekladateľstvo a tlmočníctvo, kurz 1,2,3
Iné dôležité informácie Ponúkam preklady v oblasti zdravotníctva (stomatológie, všeobecného lekárstva) a farmácie, ale aj preklady beletrie, cestopisov, románov, zdravovedy, motivačnej literatúry, autobiografie a pod. Ponúkam aj simultánne tlmočenie.