MUDr. Katarína Pásztorová

.
. Praha
+421 915 583 945
kapaposta@gmail.com
Jazyky
Anglický
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia LF UPJŠ Košice, Stomatológia a všeobecné lekárstvo
Špecializácia