Mgr. Veronika Mlynarčíková

SNP 88/10
03301 Podtureň
+421911627816
sylabiq@gmail.com
Jazyky
Slovenský
Ruský
Anglický
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, prekladateľstvo a tlmočníctvo (AJ - RJ)
Špecializácia Prekladu sa aktívne venujem už viac ako tri roky, a to predovšetkým v týchto oblastiach: ekonómia, účtovníctvo, právne texty (zmluvy, zmluvné podmienky a i.), sociálna sféra (dokumenty zo sociálneho úradu, správy sociálnych pracovníkov a i.), vnútropodniková komunikácia (vzdelávacie materiály pre zamestnancov, oznamy, BOZP a i.), lokalizácia používateľského rozhrania, marketingové materiály a prezentácie, texty z oblasti cestovného ruchu, technické texty (manuály, bezpečnostné pokyny), no mám skúsenosti napríklad aj s prekladom detských náučných kníh (atlas dinosaurov). Pracovala som tiež na mnohých prekladoch titulkov (najčastejšie v Amare).