Mgr. Miroslava Bednarčíková

Prímovce 605
05912 Hôrka pri Poprade
+421944381477
miroslava.bednarcik@gmail.com
Jazyky
Nemecký
Certifikáty
Wordfast
Miesto a odbor štúdia Prešovská univerzita Prešov, Filozofická fakulta, katedra germanistiky, odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra
Špecializácia Texty z oblasti práva (rôzne zmluvy, listiny, osvedčenia, potvrdenia), ekonomiky (súvahy, rozpočty, plánovanie, tlačivá a formuláre), medicíny (lekárske správy), IT a web stránky, technické texty (návody na montáž a obsluhu, patenty, príručky), rôzne zmluvy, certifikáty, marketing (PR články a tlačové správy) a pod.