Mgr. Veronika Holániková

Juraja Fándlyho, 2166/19
01001 Žilina 1
+421948002907
VeronikaKudelkova@azet.sk
Jazyky
Anglický
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Miesto a odbor štúdia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a dejepisu