Mgr. Daniela Porebská

Cintorinska 20
900 84 Báhoň
+447564950822
porebska.daniela@gmail.com
Jazyky
Anglický
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Miesto a odbor štúdia MA in Human Resource Management with CIPD Level 7, Liverpool
Špecializácia Špecializácia:
Manažment Ľudských Zdrojov
Riadenie výkonnosti
Pracovné právo

Iné dôležité informácie #editing
#proofreading
#postediting
#translating
#writingessays