Lali Kymanova Lordkipanidze

P. Dobšinského 555/5
98403 Lučenec
+421908518532
kymanovalali@gmail.com
Jazyky
Anglický
Ruský
Certifikáty
Wordfast
Miesto a odbor štúdia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika, odbor Tlmočníctvo a prekladateľstvo.
Špecializácia Prekladám texty rôzneho druhu, mám viac ako štvorročné skúsenosti. Uprednostňujem texty z oblasti humanitných vied ale prekladám aj technické a technologické texty.

Prekladám z a do ruského jazyka, slovenského jazykov, a z anglického do ruského a slovenského rôzne texty, obchodnú korešpondenciu, návody, manuály, katalógy a iné texty z oblasti nehnuteľností, obchodu, vedy a technológie, publicistiky, kultúry, všeobecné články, históriu, geografiu, web stránky, odbornú literatúru, beletriu, filozofiu.

Taktiež viem urobiť preklad všeobecných textov z jazykov: český, poľský, ukrajinský, bieloruský do ruského alebo slovenského
Iné dôležité informácie Pri svojej práci využívam CAT nástroje. Uprednostňujem Wordfast Professional.