Bc. Martina Psotová

Zbehy 547
951 42 Zbehy
0904 191 547
psotova.mata@gmail.com
Jazyky
Anglický
Ruský
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Wordfast Professional
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Miesto a odbor štúdia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Špecializácia Filozofická fakulta
Katedra translatológie
Filológia
Anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra