Ing. Katarína Balážová

L. Svobodu 2493/48
05801 Poprad
0907698639
ing.balazova@gmail.com
Jazyky
Španielsky
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Finančný manažment, Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici
Špecializácia Úradné preklady. Preklad dokumentov právnického a technického charakteru pri verejnom obstarávaní.