Bianka Benianová

Jablonská, 123
907 01 Myjava
0915438799
benianovabianka@gmail.com
Jazyky
Španielsky
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Wordfast Professional
Miesto a odbor štúdia Slovensko-španielske gymnázium Nové Mesto nad Váhom
Špecializácia Osobná dokumentácia
Technická dokumentácia
Iné dôležité informácie Odborná štátnica zo španielskeho jazyka
Titul španielskeho študenta - bachillerato