Nehrešme proti slovenčine

O priebeh podujatia sa postarala Mgr. Kamila Schillová, PhD., ktorá pôsobí na Katedre slovanských jazykov v Banskej Bystrici ako vysokoškolská učiteľka a aktívne sa venuje aj príprave podobných podujatí pre prekladateľov. Publikum si vypočulo zaujímavú prednášku o jazykových korekciách a o osobách, ktoré sa podieľajú na tvorbe textu a jeho štylistickej a grafickej úprave. Prednáška sa uskutočnila pod odborným vedením Mgr. Anny Gálisovej, PhD., ktorá je taktiež vysokoškolskou učiteľkou pôsobiacu práve na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súčasťou pestrého programu bola praktická časť, počas ktorej si poslucháči mohli vyskúšať prácu jazykového korektora na cvičeniach zameraných na pravopisné, štylistické chyby a omyly spôsobené nepozornosťou či vplyvom iných jazykov. Počas workshopu bol priestor na diskusiu a každý poslucháč sa mohol opýtať na akýkoľvek problém pri požívaní materinského jazyka. Seminár bol určite vynikajúcou skúsenosťou a povzbudením pre každého, kto miluje materinský jazyk, zaujíma sa o preklad a chce aktívne bojovať proti prehreškom v jazyku. Miriam Kyselová

Zaujal vás tento článok? Dajte vedieť aj vašim známym.