Kurz prekladateľa a tlmočníka v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici sa 14.októbra 2017 uskutočnil Kurz prekladateľa a tlmočníka. Kurz bol venovaný všetkým prekladateľom a tlmočníkom, ktorí v tejto oblasti pôsobia, ale preklad a tlmočenie neštudovali. Bola to sobota s veľmi nabitým programom a nepochybne aj náročná, no ohlasy na kurz sú viac ako pozitívne. Náplň kurzu sme rozdelili do troch zaujímavých blokov. Prvú časť, dopoludnie, tvorili prednášky z teórie prekladu a prednáška z dejín prekladu v podaní Dr. K. Schillovej. Po krátkej obedňajšej prestávke vystúpila Dr. K. Klimová, ktorá prekladateľom predniesla svoje bohaté skúsenosti z praxe na súdoch a starostiach úradných prekladateľov. Tretí blok tvorila prednáška z tlmočenia, ktorú si pre účastníkov pripravila Mgr. L. Čendulová. Prekladatelia dostali príležitosť naživo si vyskúšať tlmočenie v kabínkach. Už teraz sa tešíme na ďalších účastníkov nášho kurzu!

Zaujal vás tento článok? Dajte vedieť aj vašim známym.