Miroslava Kovalinková Mgr.

Valová 31A
92101 Piešťany
907866811
kovalinkova@gmail.com
www.mirka-kovalinkova.sk
Jazyky
Nemecký
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia UK Bratislava, Pedagogická fakulta, učiteľstvo nemeckého a slovenského jazyka