Mgr. Lenka Bugalová

Zliechovska 317/3, 01864 Koseca
01864 Koseca
0910294175
lenka.bugalova@gmail.com
Jazyky
Francúzsky
Anglický
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia
Miesto a odbor štúdia Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
Špecializácia odbor: cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia - kombinácia anglický a francúzsky jazyk