Mgr. Ivana Ambrová

Prievaly 60
90634 Prievaly
0903285405
ivana.zaborska@gmail.com
Jazyky
Poľský
Anglický
Certifikáty
Wordfast
Miesto a odbor štúdia Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, prekladateľstvo a tlmočníctvo, poľský a anglický jazyk
Špecializácia Preklady z a do poľského jazyka so špecializáciou na právnu oblasť (obchodné a pracovné zmluvy, iné právne dokumenty). Skúsenosti s prekladom textov aj v iných odboroch: cestovný ruch, automobilový priemysel, stavebníctvo, technické dokumenty.
Iné dôležité informácie Stáž na Warminsko-mazurskej univerzite, Olsztyn, Poľsko, odbor poľská filológia Bc. štúdium v odbore právo, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave