Mgr. Ľuba Lučanská

Športová 5
831 04 Bratislava
0911 109165
luba.lucanska@gmail.com
Jazyky
Srbský
Český
Ruský
Chorvátsky
Nemecký
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia FF UK v Bratislave, odbor prekladateľstvo-tlmočníctvo
Špecializácia farmácia, medicína, audit, ekonómia, právo, obchodná korešpondencia
Iné dôležité informácie publikačná činnosť: publikovanie prekladov i vlastných článkov, úvah, poézie a recenzií vo viacerých slovenských periodikách, vrátane cirkevných časopisov a novín; preklady a korektúry niekoľkých kníh, vrátane detskej a náboženskej literatúry. T. č. pracujem na dohodu.