Ing. Bibiana Lizáková

Kuzmányho 9
060 01 Kežmarok
0910174858
l.bibiana@yahoo.com
Jazyky
Francúzsky
Anglický
Certifikáty
Špecializácia Vykonávam preklady v rôznych odboroch a aj tlmočím.