Mgr. Jana Dubová

Žilina
010 07 Žilina
0910 356 890
dubova.jana@gmail.com
Jazyky
Španielsky
Portugalský
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Univerzita Palackého v Olomouci, Španielska a portugalská filológia
Špecializácia odbor prírodovedný (odborná štátna jazyková skúška), sociálna práca, mexická a nikaragujská španielčina, strojársky priemysel, umelecký preklad - Cena Hieronymitae Pragenses: 2016 - čestné uznanie za literárny preklad; 2018 - 2. miesto za literárny preklad
Iné dôležité informácie Študijné pobyty: Universidade de Lisboa - DAPLE (Portugalsko), Universidad Autónoma del Estado de México (Mexiko)

Pracovné stáže: CeiMigra (Španielsko), CEAR (Španielsko), IPODERAC (Mexiko), Asociacón La Amistad (Nikaragua)

Prax: tlmočenie a preklady textov z oblasti strojárstva ES<>SK, PT<>SK (Schaeffler); preklady ekonomického, architektonického a súdneho charakteru ES<>SK (HAL s.r.o.); preklady náboženského charakteru PT>SK (Agentúra Carolina s.r.o.); tlmočenie svadobných obradov ES-SK (Na preklad s.r.o.); PT>SK; preklady dokumentov HR oddelenia ES<>PT (PPG Industries)