Mgr. Barbora Šišovská

Záhradná
972 01 Bojnice
+421911305410
bsisovska@gmail.com
Jazyky
Ruský
Český
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia
Wordfast
Miesto a odbor štúdia UMB v BB, slovenský jazyk; Jazyková škola Žilina, ruský jazyk, úroveň C
Špecializácia Preložím z ruského a českého jazyka do slovenského jazyka rôzne texty, predovšetkým texty z oblasti kultúry, reklamy, histórie, ekonomiky, beletrie.