Mgr. Zuzana Hábeková

Tulská 2021/13
02601 Dolný Kubín
0948296161
zuzana.habekova@transle.sk
Jazyky
Anglický
Švédsky
Certifikáty
Trados
Miesto a odbor štúdia Univerzita Komenského v Bratislave
Špecializácia architektúra, kultúra, drevovýroba, stavebníctvo,film a fotografia, umelecký preklad, populárno-náučné texty, scenáre, titulkovanie, katalógové texty, webové stránky