PaedDr. Mária Sidorová

SZČO
Višňová 11
08001 Prešov
0903655632
ms.solidplus@gmail.com
www.solidplus.sk
Jazyky
Anglický
Nemecký
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia FF UPJŠ Prešov
Špecializácia Preklady z rôznych oblastí hlavne webové stránky, brožúry, manuály.
Iné dôležité informácie Možnosť vyhotovenia prekladov aj z/do NJ.