JUDr. Eva Pravdíková Bučková

Sputnikova 18
82102 Bratislava
0905876040
prekladatel-english@hotmail.com
Jazyky
Anglický
Certifikáty
Špecializácia právo, ekonomika, aj neúradné preklady