Mgr. Martina Škrovánková

Lúčna 2
949 01 Nitra
0904206401
m.skrovankova@gmail.com
Jazyky
Anglický
Ruský
Certifikáty
Wordfast
Miesto a odbor štúdia FF UKF Nitra, obchodná ruština
Špecializácia bežné texty, filozofia, ezoterika, náboženská literatúra
Iné dôležité informácie Certifikát z anglického jazyka - všeobecná štátna jazyková skúška - C1 Štátna záverečná skúška z ruského jazyka a literatúry a náboženskej výchovy na FF UKF v Nitre (Bc.) Štátna záverečná skúška z ruského jazyka na FF UKF v Nitre - ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii(Mgr.)